گلین قیه دیار خلیل خان

وبلاگ فرهنگی - هنری - ورزشی - شعر - طنز - داستان و ...

گلین قیه ایگیدلری

این صفحه به پیشنهاد آقای یعقوب فتحی ایجاد گردید.

 

یاسین عبدالهی

حامد زایر

جعفر حسامی و سیار

 

آقای یعقوب فتحی ( لیانشامپو اوشاخی )

 

 

مجید تمامی

عزیز توکلی

 

آقای اژدر قزوین پور به همراه دو قلوه هاش

آقایان احمد علیزاده و قزوین پور

 اژدر قزوین پور

ابوالفضل یعقوب آذری

 

 

نیما رضوانی

 

آقای ایوب شهرتی ( گه دیک اوشاخی )

 

از راست به چپ: آقایان گرامی - علی بخشی زاده - قربان ایرانی

سیزده بدر سال 1383 - پارک جنگلی لویزان

 

از راست به چپ آقایان ایوب شهرتی - یعقوب فتحی - اسماعیل لطیفی