گلین قیه دیار خلیل خان

وبلاگ فرهنگی - هنری - ورزشی - شعر - طنز - داستان و ...

طنز شعر
نویسنده : جواد نامی - ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
 

حافظ سروده:

                       اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
                       به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

سالیان سال بعد هاتف اصفهانی سرودند:

(به ادامه مطلب مراجعه کنید)


 

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

 

سالیان سال بعد هاتف سرودند:

 


اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم تن و جسم و سر و پا را

هر آن کس چیز می بخشد زملک خویش می بخشد

 نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

 

سالیان سال بعد شهریار سرودند:

 

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را

هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد

نه چون هاتف که می بخشد تن و جسم و سر و پا را

تن و جسم و سر و پا را به خاک گور می بخشند

نه بر آن ترک شیرازی که شور افکند دل ما را

 

و سالها بعد یکی از شاعران کوچه و بازار زیر لب گفت:

 

 

                    اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم یه من کشک و دومن قارا

سر و دست و تن پا را ز خاک گور می دانیم

 زمال غیر می دانیم سمرقند و بخارا را

که عزرائیل ز ما گیرد تمام روح و اجزا را

چه خوشتر می تواند باشد ز آن کشک و دومن قارا؟